Name: dummy-logo.png.

Velkommen til

Kaas hede Vandværk

Vi leverer dit rene drikkevand
Herunder kan du læse mere om vandværket og kvaliteten af dit drikkevand.STATUS:

Normal drift


Seneste analyser viser at grænseværdier overholdes og at drikkevandet er af god kvalitet. Læs mere om vandkvaliteten i afsnittet længere nede på siden.


VandværketForsyningsområde

Name: forsyning kaas hede.png.
Kaas Hede Vandværk leverer vand til dele af Kaas og landejendomme syd for Kaas.


Indvindingsopland

Name: indvindingsopland kaas hede.png.
Kildepladsen til Kaas Hede Vandværk ligger sydvest for Kaas på grænsen mellem Kaas Hede med parcelhusbebyggelse og veje mod nord og øst og med dyrkede landbrugsarealer mod vest og syd.


vandbehandling

Name: IMG_3232.JPEG.
Råvandet iltes og behandles i lukkede filtre. Vandet ledes herefter videre til rentvandstank. Fra rentvandsbeholderen pumpes vand ud til forbrugerne.
Kaas Hede Vandværk er istandsat samt anlæg til infiltration af skyllevand er etableret. Et grønt projekt – hvor skyllevandet sendes retur til grundvandet.
På kildepladsen har vi også lavet et grønt projekt med mindre græsslåning og flere vilde blomster.


DrikkevandetKvalitet

Name: md.JPG.
Drikkevandet har en god kvalitet og overholder grænseværdierne.


Vandkvaliteten er umiddelbart tilfredsstillende efter etablering af nye boringer og renovering af vandværk.
Vandets hårdhed er 10,4 grader dH ( 8-12 = Middel hårdt vand)


Kontrol

Name: analyser.jpg.
Kvalitetskontrol udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier.


Der udføres løbende disse kontroltyper:
• A-prøver hos forbruger • B-prøver hos forbruger • Driftskontrol vandværk og ledningsnet • Boringskontrol på alle boringer


Rapporter

Name: md forbrug.png.
Følg udviklingen i drikkevandets kvalitet og se seneste analyser med forklaringer og grafer.


For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, i forbrugernes drikkevand, på selve vandværket samt i selve ledningsnettet.
Se alle analyserne for Kaas Hede Vandværk


KontaktHar du spørgsmål til vandværket?
Name: kontakt.jpg.
Udfyld og indsend kontaktformularen herunder med din henvendelse - så vender vi tilbage hurtigst muligt.


KontaktpersonThorbjørn Johansen
Tlf: 22 80 66 60

e-mail: kaashedevand@gmail.com
Hjemmeside: kaashedevand.dk


Adresse

Kaas Hedevej 17A, 9490 Pandrup


Kaas Hede Vandværk A.m.b.a. | Kaas Hedevej 17A, 9490 Pandrup
Name: dummy-logo-horisontal.png.
Serviceret af dvn.dk | Lavet med svift.net